Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Què és la identitatd digital?

Què és la identitat digital?

E-mail Print PDF

L'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet.

Permet operar amb diferents administracions i, a més, assegura la integritat de les dades que envieu, així com la seva confidencialitat, ja que està emès per l'Agència Catalana de Certificació - CATCert.

També permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa, ja que la xarxa electrònica no ofereix el nivell de seguretat necessari per garantir les vostres dades.

Hi ha dues maneres d'obtenir l'idCAT:

Opció A:

1. A través del web de l'Agència Catalana de Certificació es pot accedir a la pàgina de sol·licitud www.idcat.cat, des del punt 1-Sol·licitud. En aquesta pàgina trobareu un formulari que us permetrà introduir les dades necessàries per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d'identitat, adreça electrònica, etc. Un cop introduïdes les dades s'emmagatzema la petició per tal que pugui ser validada.

2. En finalitzar el pas 1, i tenint en compte el codi postal del peticionari, l'aplicació l'informarà de les diferents oficines on es podrà identificar personalment amb el document acreditatiu d'identitat.

3. El ciutadà o ciutadana haurà d'anar a qualsevol de les entitats de registre que el sistema li hagi mostrat i, una vegada validada la seva identitat, es generarà automàticament el certificat digital, en el clauer o en programari segons quina sigui l'entitat de registre.

4. Només en cas que el vostre idCAT NO hagi estat generat dins un clauer idCAT, finalment es podrà finalitzar el procés instal·lant l'idCAT des del mateix ordinador on va fer la sol·licitud, des de l'opció 3. Instal·lació del menú de la web www.idcat.cat. Heu de tenir en compte que només podreu instal·lar el certificat en l'ordinador i l'usuari des del que feu la sol·licitud

 

Opció B:

1. El ciutadà també té una segona forma d'obtenir el seu idCAT: personant-se directament a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT de CATCert (que podran ser consultades des del web www.idcat.cat), on els operadors podran fer-li una prevalidació de les seves dades.

2. L'operador introduirà les dades del ciutadà, i aquest darrer, en cas que l'entitat de registre NO lliuri els certificats dins un clauer idCAT, haurà d'introduir un codi alfanumèric de 4 dígits que li permetrà autenticar-se a l'hora de fer la instal·lació del certificat. L'operador lliurarà al ciutadà un document de compareixença on hi consta una paraula de pas automàtica per fer la instal·lació dels certificats generats en programari.

3. Aquestes dues últimes passes només seran necessàries en cas de tenir el certificat generat en programari, on el ciutadà pot instal·lar-se el seu idCAT, des de l'opció Prevalidació dins l'apartat 3. Instal·lació, des de qualsevol ordinador. El ciutadà s'identificarà amb el seu document acreditatiu (NIF o NIE), la paraula de pas automàtica que s'ha generat automàticament al fer la prevalidació i el codi alfanumèric que ha introduït a l'entitat de registre.

4. Un cop introduïdes aquestes dades, es genera el certificat digital i es realitza la instal·lació.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.