Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Persones

Canvi de domicili al padró municipal d’habitants

E-mail Print PDF

Impresos

Què és i perquè serveix?

És el canvi de domicili de residència dins del mateix municipi.

És necessari estar empadronat correctament per poder gaudir dels serveis públics : escolarització, assistència sanitària i obtenció de documents oficials per a l’expedició del DNI, passaport i altres.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà o ciutadana major d’edat.

 

Documentació que cal presentar

Original del DNI, permís de residència o passaport vigents de la persona que es vol empadronar.

Original del Llibre de família en cas de menors.

Escriptura de propietat de la finca o contracte de lloguer vigent de la persona sol·licitant de l’empadronament.

En cas de contracte de lloguer l'últim rebut pagat.

 

Quan es pot fer ?

Sempre

 

Preu

No té cap cost.

 

Termini de resposta

És immediat si s’aporta correctament la documentació.

 

Impresos

Imprès de canvi de domicili al Padró municipal d’habitants. [Descarrega Imprès]

Autorització de residència [Descarrega imprès

 

Servei responsable

Padró municipal d’habitants

Plaça del Castell 1

Telèfon 972 83 03 75

 

Observacions

En el cas que la persona a empadronar no sigui la titular de l’escriptura o contracte de lloguer de l’habitatge, la persona propietària haurà d’acompanyar personalment a l’interessat per donar el seu consentiment. Si aquesta no pot fer acta de presència s’haurà d’aportar el següent document : Autorització de residència [Descarrega imprès]

En cas d’empadronament en una residència de la tercer edat, residència per persones amb discapacitat o similar : Caldrà presentar certificat de la direcció del centre residencial.

En cas que la persona a empadronar visqui en una pensió o un hotel : Autorització del titular de l’establiment.

En cas de menors que residiran només amb un dels progenitors : Autorització de l’altre progenitor per poder realitzar l’alta del Padró del menor o declaració responsable del progenitor per a la inscripció o canvi de domicili de menors no emancipats al Padró municipal.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.