Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Exempció de la taxa per expedició de llicències urbanístiques

E-mail Print

Impresos

 

Què és i perquè serveix? 

És la sol·licitud d’exempció de pagament de la taxa per l’expedició de llicències en aquells supòsits que es recullen a l’art. 8 de l’ordenança fiscal núm. 21 i que es detallen a continuació :

• Revocar, repicar, aplacar i pintar qualsevol element de la façana i la reconstrucció de ràfecs, sempre que s’acrediti que contribueixen a la conservació de l’edifici.

 

Per a més informació consulteu l’ordenança fiscal des d'aquí.

 

Qui ho pot demanar? 

La persona titular de la llicència d’obres.

 

Quan es pot sol·licitar?

En el moment de sol·licitar la llicència d’obres.

 

Documentació que cal presentar 

Indicar-ho a la mateixa sol·licitud de llicència d’obres.

 

Com i on es presenta? 

Presencialment a les oficines municipals aportant l’imprès del model degudament complimentat més la documentació requerida.

 

Preu 

Gestió gratuïta

 

Termini de resposta 

1 mes en cas d’obres menors i 2 mesos en cas d’obres majors

 

Impresos 

Model general de sol·licitud per a la tramitació presencial [Descarrega imprès]

 

Servei responsable 

Gestió Tributària i Recaptació / Urbanisme i Obres

Plaça del Castell 1

Telèfon 972 83 03 75 (ext. 4)

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.