Tràmits, peticions, gestions... Joomla! - el sistema de gestió de continguts i motor de portals dinàmics http://tramits.llagostera.cat/index.php?option=com_content&view=frontpage Wed, 03 Apr 2019 07:27:08 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management en-gb Més ràpid, més còmode, més àgil... http://tramits.llagostera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=45:tramits-gestions-consultes-estalvia-temps-i-desplacaments&catid=1:latest-news http://tramits.llagostera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=45:tramits-gestions-consultes-estalvia-temps-i-desplacaments&catid=1:latest-news El catàleg de tràmits és la guia dels tràmits que l’Ajuntament de Llagostera ofereix a la ciutadania, les empreses i les entitats amb l’objectiu d'informar i donar a conèixer l’oferta de tràmits, informació sobre els requisits, procediments necessaris, models d’instància... i, fins i tot, la possibilitat de fer-ne la tramitació en línia amb signatura, segons el cas.

En aquests moment la guia no contempla la totalitat dels tràmits que l’ajuntament de Llagostera ofereix, periòdicament s’anirà ampliant amb nous tràmits.

La tramitació electrònica s’ofereix des de l’e-TRAM, mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.

L’e-TRAM fa possible que els ciutadans des de qualsevol lloc i en qualsevol moment puguin:

• Accedir a la informació necessària sobre tràmits locals

• Iniciar i formalitzar qualsevol sol·licitud

• Consultar l’estat i el contingut del seus tràmits

En compliment de la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques, totes les empreses, els professionals col·legiats, les fundacions, les entitats i associacions entre elles les socioculturals i les esportives, tenen l’obligació de relacionar-se electrònicament amb l’ajuntament i amb la resta de les administracions públiques.

Així doncs, si es presenta un escrit de forma presencial al registre d’entrada, es procedirà a requerir que en el termini de 10 dies, a comptar des de l’endemà de la recepció de la notificació, s’esmeni la sol·licitud presentada i procedeixi a fer la seva presentació electrònicament a través del a seu electrònica municipal, de conformitat amb l’apartat 4 de l’article 68 en relació amb els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la llei.

En cas de no fer-ho es donarà per desistida la sol•licitud en els termes previstos a l’article 21 de l’esmentada llei. .

]]>
webadmin@llagostera.cat (Ajuntament) frontpage Sat, 07 Jul 2007 09:54:06 +0000
Els certificats digitals http://tramits.llagostera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=82:com-podeu-obtenir-el-certificat&catid=30:the-community http://tramits.llagostera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=82:com-podeu-obtenir-el-certificat&catid=30:the-community

Per poder relacionar-se electrònicament amb l’administració cal disposar d’un certificat digital. Aquest certificat acredita la identificació del ciutadà i permet signar electrònicament.

Hi ha diferents tipus de certificats:

1) Certificat de representant de persona jurídica (entitats, associacions, empreses...)

S’expedeix a persones físiques (particulars) que representen persones jurídiques (entitats, associacions, empreses...). Aquest és el tipus de certificat que han de demanar els representants legals de les empreses, entitats i associacions.

2) Certificats personals

IdCat: Certificat digital que emet el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC). Permet operar amb diferents administracions, entre elles l’Ajuntament.

Pot sol·licitar-se a l’oficina del Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Llagostera.

IdCat Mòbil: És un mecanisme d’identificació i signatura electrònica basat en l’enviament al mòbil de paraules de pas (contrasenyes) d’un sol ús. Pensat bàsicament per entrar sol·licituds als Ajuntaments.

Podeu obtenir el vostre certificat personal de manera on-line des de l'IdCAT

 

Instruccions per a la petició d'un certificat electrònic per a entitats

 

Certificat de representant d'una persona jurídica de la FNMT

 

Certificats electrònics admesos per aquesta seu electrònica

Per utilitzar els serveis que requereixen que els usuaris s'autentiquin mitjançant certificat electrònic s'acceptarà qualsevol certificat classificat pel Consorci d'Administració Oberta de Catalunyaamb un nivell 3 superior.

El següent enllaç us permet accedir a la llista d'entitats de certificació i certificats admesos.

 

 

]]>
webadmin@llagostera.cat (Ajuntament) frontpage Fri, 14 Oct 2011 10:16:50 +0000
Tràmits + habituals http://tramits.llagostera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=6:tramits-habituals&catid=1:latest-news http://tramits.llagostera.cat/index.php?option=com_content&view=article&id=6:tramits-habituals&catid=1:latest-news

Des d’aquí teniu accés directe als tràmits més habituals. 
També teniu l'opció d'utilizar el cercador que trobareu a la part dreta superior d'aquest portal o bé mitjançant el llistat alfabètic.

]]>
webadmin@llagostera.cat (Ajuntament) frontpage Sat, 07 Jul 2007 09:54:06 +0000