Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Cultura i festes

Cessió d'ús d'equipaments municipals adscrits a Cultura

E-mail Print PDF

Sol·licitud on-line

Sol·licitud presencial

Documents a adjuntar a la sol·licitud
- Descripció del local a sol·licitar (convertir a format pdf)
- Comprovant de pagament, si s'escau

 

Què és i perquè serveix ?

Espais que es posen a disposició del municipi amb la voluntat de fomentar la participació ciutadana en el desenvolupament i desplegament de programes, serveis i activitats de caire social i cultural.

Espais disponibles

Local social de “la Caixa” [+ info]

Teatre Casino Llagosterenc [+ info]

Edifici polivalent [+ info]

Sala Centre Cultural Can Roig [+ info]

Qui ho pot demanar ?

Qualsevol persona física o jurídica. Si es tracta d’una entitat o associació, cal que estigui inscrita a algun dels registres d’entitats i associacions de la Generalitat de Catalunya.

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud

-Autoliquidació (en format pdf)

- Comprovant de pagament, si s'escau

Com es presenta ?

Les entitats, associacions i empreses que estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració (art. 14 de la Llei 39/2015) hauran de presentar-ho telemàticament a través de la sol·licitud on line i adjuntant el document de descripció del local a sol·licitar (en format pdf), així com comprovant de pagament, si s’escau.

La resta de persones ho poden presentar presencialment a les oficines municipals del Passeig Romeu 6, aportant la sol·licitud presencial i l’autoliquidació per a la cessió de locals, i realizar el pagament corresponent, si s’escau.

Les sol·licituds d’espais per a activitats puntuals (de durada entre 1 i 3 dies), caldrà presentar-les amb un mínim de 15 dies d’antelació. En cas d’activitats de durada més llarga, la sol·licitud es presentarà amb 30 dies d’antelació.

Com a pas previ per formalitzar la sol·licitud, caldrà posar-se en contacte amb el Servei de Cultura, Festes i Joventut per confirmar la disponibilitat dels equipaments en la data sol·licitada.

Preu

Consulteu l’import de la fiança i dels preus públics que cal abonar a través de l’autoliquidació. Podeu consultar també l’Ordenança fiscal núm. 14 i els Preus públics.

Termini de resposta

15 dies. El còmput del termini queda suspès si cal esmenar deficiències o emetre informes previs. En cas de no rebre una resposta per part de l'Administració en el termini establert, s’entén que l'activitat no té l'autorització sol·licitada. El silenci administratiu és negatiu.

Servei responsable

Cultura, Festes i Joventut

Telèfon 972 83 00 05

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.