Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Persones

Baixa al padró municipal d’habitants

E-mail Print PDF

Impresos

 

Què és i perquè serveix?

La baixa al padró municipal per canvi de domicili a un altre municipi o per defunció es realitza automàticament a través de les notificacions que l’ajuntament rep de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

 

En el cas que la persona empadronada que tingui la nacionalitat espanyola vagi a viure a l’estranger s’haurà de donar d’alta al Consolat d’Espanya del país de destí. Aquest ho comunicarà a l’ajuntament a través de l’INE

 

Tot i així es podrà sol·licitar la baixa de forma ràpida aportant la següent documentació:

 

1. En cas d’haver-se empadronat a un altre municipi caldrà presentar el volant d’alta al padró d’aquest nou municipi.

2. En cas de baixa per defunció caldrà presentar el certificat de defunció per part del familiar interessat.

3. En cas de persones estrangeres que marxen fora del territori espanyol caldrà presentar-se personalment a les oficines del Padró municipal per comunicar la seva baixa.

 

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà o ciutadana major d’edat que es trobi en els casos a dalt esmentats.

 

Aquesta tramitació no es pot delegar a terceres persones, s’ha d’efectuar personalment*.

 

* En cas d’una persona que ja estigui fora del territori espanyol i hagi omès donar-se de baixa del Padró, podrà fer aquest tràmit un familiar directe aportant fotocòpia del passaport i una autorització signada per la persona interessada.

 

Documentació que cal presentar

- Original del DNI, permís de residència o passaport vigents de la persona que es vol donar de baixa del padró.

- Certificat d’alta al padró municipal del nou municipi.

- Certificat del Consolat d’Espanya del país de destí per a persones amb nacionalitat espanyola.

- Certificat de defunció o  llibre de família on consti la inscripció de la defunció.

 

Quan es pot fer?

Sempre

 

Preu

No té cap cost.

           

Termini de resposta

És immediat si s’aporta correctament la documentació.

 

Impresos

Imprès de baixa al Padró municipal d’habitants. [Descarrega Imprès]

 

Imprès de baixa d’ofici. [Descarrega Imprès]

 

Autorització per donar de baixa en cas de persones que viuen fora del territori espanyol. [Descarrega Imprès]

 

Servei responsable

Padró municipal d’habitants

Passeig Romeu, 6

Telèfon 972 83 03 75

 

Observacions

Es podrà instar expedient de baixa d’ofici per aquelles persones que figuren empadronades en un habitatge que no hi viuen [Imprès Baixa d’ofici].

La sol·licitud s’ha de presentar acompanyada de l’escriptura de propietat de la finca o contracte de lloguer vigent de la persona actualment empadronada.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.