Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Persones

Alta al padró municipal d’habitants

E-mail Print PDF

Impresos

Què és i perquè serveix ?

És la inscripció en el Registre del padró municipal d’habitants d’aquelles persones que tenen el seu domicili a Llagostera per un període superior de 6 mesos a l’any.

 

És necessari estar empadronat per poder gaudir dels serveis públics : escolarització, assistència sanitària i obtenció de documents oficials per a l’expedició del DNI, passaport i altres.

 

Qui ho pot demanar ?

Qualsevol ciutadà o ciutadana major d’edat que procedeixi d’un altre municipi de l’estat espanyol o de l’estranger que vulgui fixar la seva residència habitual a Llagostera. I les persones empadronades que hagin de donar d’alta el naixement del seu fill o la seva filla.

 

Aquesta tramitació no es pot delegar a terceres persones, s’ha d’efectuar personalment.

 

Documentació que cal presentar

- Original del DNI, permís de residència o passaport vigents de la persona que es vol empadronar.

 

- Original del Llibre de família en cas de menors.

 

- Escriptura de propietat de la finca o contracte de lloguer vigent de la persona sol·licitant de l’empadronament.

 

- En cas de contracte de lloguer l'últim rebut pagat.

 

Quan es pot fer ?

Sempre

 

Preu

No té cap cost.

 

Termini de resposta

És immediat si s’aporta correctament la documentació.

 

Impresos

Full que s’emet un cop entrades les dades per part del departament del Padró.

 

Declaració responsable sense sentència Annex I. [Descarrega imprès]

 

Declaració responsable amb sentència Annex II. [Descarrega imprès]

 

Autorització de residència. [Descarrega imprès]

 

Servei responsable

Padró municipal d’habitants

Passeig Romeu, 6

Telèfon 972 83 03 75

 

Observacions

En el cas que la persona a empadronar no sigui la titular de l’escriptura o contracte de lloguer de l’habitatge, la persona propietària haurà d’acompanyar personalment a l’interessat per donar el seu consentiment. Si aquesta no pot fer acta de presència s’haurà d’aportar el següent document : Autorització de residència [Descarrega imprès]

En cas d’empadronament en una residència de la tercer edat, residència per persones amb discapacitat o similar : Caldrà presentar certificat de la direcció del centre residencial.

En el cas de persones malaltes, impossibilitades per presentar-se a l’ajuntament o ingressades que no poden esperar per empadronar-se : Caldrà que un familiar directe porti un Certificat mèdic actualitzat on hi consti la impossibilitat de desplaçar-se.

En cas que la persona a empadronar visqui en una pensió o un hotel : Autorització del titular de l’establiment.

En cas de menors que residiran només amb un dels progenitors : Autorització de l’altre progenitor per poder realitzar l’alta del Padró del menor o declaració responsable Annex I o Annex II segons correspongui.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.