Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Sala centre cultural Can Roig

E-mail Print

Ubicació del local

Centre Cultural Can Roig. Accés per plaça August Vidal

Com anar-hi. Google maps

Ús
Reunions, conferències i exposicions

Equipament

El local consta de 1 sala amb aire condicionat, 30 cadires i 4 taules. No hi ha equip de projecció ni equip de so. Disponible els dies laborables a partir de les 17:30 h i els dies festius.

 

Superfície disponible

129 m2 totals

 

Taxes

Fiança i preus públics aprovats i publicats vigents disponibles des de la Seu electrònica. Consulta des d'aquí


Departaments municipals: gratuït

Altres organismes públics: gratuït

 

Condicions obligatòries amb la presentació de la sol·licitud

Fiança, que es retornarà una cop comprovat l’estat de l’equipament 25,00 €

 

Entitats sense ànim de lucre

- Entitats locals....................................................................Exemptes

- Entitats no locals                                  .............................Preu/dia 75,00 €

- Muntatge i desmuntatge entitats locals  ..............................Exemptes

- Muntatge i desmuntatge resta entitats ................................Preu/dia 30,00 €

 

Empreses i particulars

- Empreses i particulars locals ..............................................Preu/dia 100,00 €

- Empreses i particulars no locals .........................................Preu/dia 300,00 €

- Muntatge i desmuntatge empreses i particulars....................Preu/dia 100,00 €

 

Consulteu l’Ordenança fiscal núm. 14. Annex III, Preu públic per a la utilització d’instal·lacions municipals. [Veure ordenança fiscal]


Observacions

- El preu públic només cobreix la neteja final de l’activitat.

- La recollida de sòlids i deixalles ( llaunes, papers, capses...) va a càrrec del sol·licitant .

- La neteja de la sala durant el temps que se’n faci ús va a càrrec del sol·licitant.

- No es permet fumar dins de la sala.

- En cas de trobar alguna anomalia o desperfecte a la sala en el moment d’entrar s’haurà de comunicar d’immediat.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.