Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home És segur?

És segur?

E-mail Print

L'ús de certificats digitals garanteix la seguretat dels tràmits telemàtics realitzats amb ells, ja que ens ofereixen les següents garanties:

  • Identitat: ens ofereixen la seguretat de que s'està realitzant la transacció amb l'entitat o la persona qui diu ser.
  • Integritat: ens garanteix que els documents motiu de la transacció no han estat alterats durant la transmissió.
  • Autenticitat: garanteix que el document que ha rebut el receptor és l'original i pertany indiscutiblement a l'emissor. D'aquesta manera, ens permet garantir que l'emissor és responsable del compromís adquirit per la via telemàtica (imputació de l'acte), tenint evidències, per exemple, de la formalització d'un contracte.
  • Confidencialitat: ens permet tenir la seguretat de què només l'emissor i el receptor del missatge o document poden accedir a la informació.
  • Legitimació: conèixer si l'interlocutor està capacitat professionalment o legalment per a fer la gestió que s'està realitzant.
  • Accessibilitat: ens permet accedir a la informació electrònica en qualsevol moment i ens garanteix la perdurabilitat en el temps.
 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.