Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Cessió d'ús i lloguer de material municipal

E-mail Print

Sol·licitud on-line

Sol·licitud presencial

Documents a adjuntar a la sol·licitud :
- Descripció de material a sol·licitar (convertir a format pdf)
- Comprovant de pagament, si s'escau

 

Què és i perquè serveix ?

Material que es posa a disposició del municipi per a la realització d'actes culturals i festes per part d'entitats i particulars del nostre municipi.

Qui ho pot demanar ?

Qualsevol persona física o jurídica. Si es tracta d’una entitat o associació, cal que estigui inscrita a algun dels registres d’entitats i associacions de la Generalitat de Catalunya.

Documentació que cal presentar

- Sol·licitud

- Autoliquidació (en format pdf)

- Comprovant de pagament, si s'escau

Com es presenta ?

Les entitats, associacions i empreses que estan obligats a relacionar-se electrònicament amb l’administració (art. 14 de la Llei 39/2015) hauran de presentar-ho telemàticament a través de la sol·licitud on-line i adjuntant el document de descripció de material a sol·licitar (en format pdf), així com comprovant de pagament, si s’escau.

La resta de persones ho poden presentar presencialment a les oficines municipals (pl. del Castell, 1) aportant la sol·licitud presencial i l’autoliquidació per a la cessió de material, i realizar el pagament corresponent, si s’escau.

Preu

Consulteu l’import de la fiança i dels preus públics que cal abonar a través de l’autoliquidació. Podeu consultar també l’Ordenança fiscal núm. 14 i els Preus públics.

Termini de resposta

15 dies. El còmput del termini queda suspès si cal esmenar deficiències o emetre informes previs. En cas de no rebre una resposta per part de l'Administració en el termini establert, s’entén que l'activitat no té l'autorització sol·licitada. El silenci administratiu és negatiu.

Servei responsable

Servei d'Atenció Ciutadana

Telèfon 972 83 03 75

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.