Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Gestió tributària Bonificacions

Bonificacions

E-mail Print PDF

 Bonificació de l’impost sobre béns immobles (IBI). [+ info] 

 

 Bonificació de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO). [+ info] 

 

 Bonificació de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM). [+ info]

 

 Bonificació de la taxa per recollida i tractament d’escombraries. [+ info]

 

 Bonificació de la taxa per expedició de llicències urbanístiques. [+ info]

 

 Bonificació de la taxa per la prestació del servei de la llar d’infants . [+ info]

 


 

 

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.