Ajuntament de Llagostera On line

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home

Permís d'armes

E-mail Print

Impresos

Què és i perquè serveix ?

El ciutadà que posseeixi una arma corresponent a l’article 3, categoria 4 del Reglament d’Armes (Real Decret 137/1993, de 29 de gener):

 

1. Carabinas y pistolas, de tiro semiautomático y de repetición; y revólveres de doble acción, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

2. Carabinas y pistolas, de ánima lisa o rayada, y de un solo tiro, y revólveres de acción simple, accionadas por aire u otro gas comprimido no asimiladas a escopetas.

 

Haurà de sol·licitar a l’Ajuntament de Llagostera l’emissió de la TARGETA d’ARMES d’aire comprimit, tal com estableix l’article 105 del Reglament d’Armes.

 

Qui ho pot demanar ?

Majors de 14 anys empadronats a Llagostera, sense antecedents penals i amb bona conducta.

 

Documentació que cal presentar

- Instància de sol·licitud de Targeta d’Armes, complimentada i signada.

- Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat

- Factura de compra de l’arma on figura la marca, el model, tipus, calibre i el número de sèrie o declaració jurada conforme l’arma de la qual es sol·licita la targeta es de la vostra propietat.

- Dos targetes blanques (model F-5)  i dos targetes grogues (model AV-5) (s’obtenen en el moment de la compra).

- Declaració complementària de conducta ciutadana.

 

En cas que l’interessat sigui menor de 18 anys a més caldrà:

 

-Instància sol·licitud realitzada pel pare, mare o tutor legal, sol·licitant la targeta d’armes pel seu fill/filla.

- Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat (del pare, mare o tutor legal) i del menor.

- Autorització per escrit del pare, autoritzant al seu fill/a a obtenir la targeta d’armes.

 

- S’haurà de portar l’arma a dependències de la Policia Local, una vegada es concedeixi la targeta, per a ser revisada.

 

On solicitar-ho ?

Al Registre General de l’Ajuntament de Llagostera, planta baixa.

Plaça Castell núm. 117240 de Llagostera (Girona)

Telèfon: 972 83 03 75

Horari: de dilluns a divendres entre les 09:00 hores i les 14:00 hores.

 

Termini de tramitació

2 mesos

 

Impresos

Instància sol·licitud

Autorització sol·licitud targeta armes a menor

Declaració complementària de conducta ciutadana

Declaració jurada

 

OBSERVACIONS:

Aquest tipus d’armes no necessiten de llicència ni de guia de pertinença, sempre i quan l’energia cinètica del projectil en la boca del canó no superi els 24,2 joules. La Targeta obtinguda haurà d’acompanyar sempre l’arma i no té validesa fora del municipi.

Aquestes armes tan sols podran ser utilitzades en polígons, galeries o camps de tir o en espais designats a tal efecte. Mai es podran portar en establiments públics ni en llocs de concentració, reunió, esbarjo o esbargiment. Quan l’arma es porti per les vies urbanes, s’haurà de portar desmuntada i dins de la seva funda.

Més informació:

Policia Local de Llagostera

C/ Tossa núm. 3

17240 de Llagostera (Girona)

Telèfon núm. 972 80 55 80

Correu electrònic: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Horari presencial: de dilluns a divendres de 07:00 a 13:00 hores.

 

Info d'interés

El DNI electrònic permet accedir a multiples serveis on line a les persones físiques gràcies al certificat electrònic que incorpora, el qual acredita la identitat del titular mitjançant la clau privada que té associada. Per utilitzar el DNI electrònic cal instal•lar un programari específic que facilita el cos nacional de policia en el portal dedicat al DNI electrònic i disposar d'un dispositiu lector compatible instal•lat a l'ordinador.